Vibrio Chererae O1 / O139 test

  • Vibrio cholerae O1-O139 Test

    Vibrio cholerae O1-O139 test

    SISSEJUHATUS V.cholerae serotüüpide O1 ja O139 põhjustatud kooleraepideemiad on paljudes arengumaades jätkuvalt tohutu ülemaailmse tähtsusega laastavad haigused. Kliiniliselt võib koolera varieeruda asümptomaatilisest kolonisatsioonist kuni raske kõhulahtisuseni koos tohutu vedelikukaotusega, mis võib põhjustada dehüdratsiooni, elektrolüütide häireid ja surma. V. koolerad O1 / O139 põhjustavad seda sekretoorset kõhulahtisust peensoole koloniseerimise ja tugeva kooleratoksiini tootmise tõttu, kliiniliste ja ...