Vibrio Chererae O1 test

  • Vibrio cholerae O1 Test

    Vibrio cholerae O1 test

    SISSEJUHATUS V.cholerae serotüübi O1 põhjustatud kooleraepideemiad on paljudes arengumaades jätkuvalt tohutu ülemaailmse tähtsusega laastavad haigused. Kliiniliselt võib koolera varieeruda asümptomaatilisest kolonisatsioonist kuni raske kõhulahtisuseni koos tohutu vedelikukaotusega, mis võib põhjustada dehüdratsiooni, elektrolüütide häireid ja surma. V. koolerad O1 põhjustavad seda sekretoorset kõhulahtisust peensoole koloniseerimise ja tugeva kooleratoksiini tootmise tõttu kliiniliste ja epidemioloogiliste ...